Terug naar boven

Friesland

L 004

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws, jaartallen 1668 / 1671 met het huismerk van Simon Abrahams

Ijker en tinnegieter van de stad Leeuwarden.

Stempel met jaartal 1668 en klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 is hij olderlingh geworden

bij de kerkraad van Leeuwarden.

De massa is 490 gram dat is 1 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 004

L 005

Loden blokgewicht van de stad Workum.

18 eeuws met drie jaartallen 1794 - 1792  & 1793.

Gestempeld met het wapen van Workum de halve Adelaar met de drie Lelies.

De massa is 247 gram dit is een 1/2 pond van een Troois pond van 492 gram.

Vindplaats Workum.

 

Eigen collectie.

L 005

L 009

Loden schijfgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 7,63 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond

van een Troois pond van 492 gram.

16 eeuws, gestempeld met de  klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Gevonden in Swichem op een plaats waar ooit een Terp heeft gelegen.

 

Eigen collectie.

L 009

L 010

Loden blokgewicht van Achtkarspelen ??.

De massa is 233,9 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1735 met de initialen SW deze zijn onbekend.

Stadswapen onbekend ( Achtkarspelen ?? ).

Schuin onder het jaartal staat een schild met de klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Onder het stadsmerk staat nog een ander stempel niet leesbaar.

Hier uit mag je opmaken dat dit gewicht hergebruikt is en ouder is dan 1735.

 

Eigen collectie.

L 010

L 011

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 29,04 gram dit is een 1/16 pond  of 2 lood.

Een klimmende Leeuw, het wapen van van Leeuwarden op de keerzijde een huismerk.

van het Trooise pond van 492 gram.

Vindplaats onbekend.

 

Eigen collectie.

L 011

L 012

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 118 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

18 eeuws, jaartal 1786 gevonden omgeving Arum.

Geen andere kenmerken.

 

Eigen collectie.

L 012

L 016

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Huismerk met de letters F S deze staan voor Freerk Sijmons gedoopt op

21 februari 1672 als zoon van Simon Abrahams en Imckien Freerx.

Simon Abrahams was ijker te Leeuwarden en heeft zijn zoon het vak van ijker geleerd.

Gestempeld met de klimmende Leeuw van Leeuwarden en het jaartal (16)96.

Gegoten in sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 016

L 034

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 58,9 gram dit is een 1/8 pond vam het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende Leeuw van de stad Leeuwarden met het

huismerk  van Jelle Annes 1652.

Jelle Annes tinnegieter en ijker in Leeuwarden periode 1641-1656.

Jelle Annes werd in 1641 burger van Leeuwarden hij kwam van Dokkum.

Gegoten in sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 034

L 046

Loden blokgewicht.

De massa is 114,4 gram dit is een 1/4 pond maar erg licht.

Gestempeld met het jaartal 1811.

Bodemvondst uit de provincie Friesland.

 

Eigen collectie.

L 046

L 067

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 241,00 gram dit is een 1/2 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder de drie

sterren en het jaartal  (1)778.

Vindplaats Marum ( Groningen ).

Met dank aan Johannes van der Hoek.

 

Eigen collectie.

L 067

L 095

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 241 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden en het jaartal 1780.

De vermoedelijke ijker is Adrianus Hak 1755/1789.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Johan Nagel.

 

Collectie derden.

L 095

L 096

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 236 gram dit is een 1/2 pond van het Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de jaartallen 1775 - (17)77 en de Initialen van de ijker BR (onbekend).

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Collectie derden.

L 096

L 125

Loden blokgewicht van de stad Workum ?.

De massa is 32,1 gram dit is een 1/16 pond te zwaar !!.

Gestempeld met het wapen van de stad Workum ?.

Gevonden in Workum.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 125

L 126

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 243,1 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1706 en het wapen van de stad Harlingen.

Gevonden aan de zeedijk van Harlingen.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 126

L 137

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 62,18 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de B van Bolsward met de initialen B - C.

met het jaartal 1662 ijker onbekend.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 137

L 180

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met het jaartal 1668 en het huismerk van Simon Abrahams

en de klimmende leeuw, het wapen van Leeuwarden.

Hij was ijker en tinnegieter in Leeuwarden.

Gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 werd hij olderlingh

bij de  kerkraad van Leeuwarden.

De massa is 122,9 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Collectie derden.

L 180

L 181

Loden blokgewicht plaats onbekend.

Stempel met jaartal 1629 en wapenschild.

De massa is 59,1 gram dit is een 1/8 pond.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Collectie derden.

L 181

L 182

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met het jaartal 17(....) en de klimmende leeuw van Leeuwarden.

Stempel AA  ijker ??.

De massa is 113 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Vindplaats Oude Horn.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 182

L 187

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1642.

Verder gestempeld met het huismerk van Jelle Annes.

De massa is 119 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Jelle Annes was tinnegieter en ijker in Leeuwarden 1641 - 1656.

Jelle Annes werd in 1641 burger van Leeuwarden hij kwam van Dokkum.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan  Anne Hoekstra.

 

Collectie derden.

L 187

L 188

Lodenblokgewicht van de stad Sneek.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild

met een halve Adelaar  links en rechts de drie Kronen.

Boven in de Kroon de initialen P I F  ( onbekend ).

De massa is 12 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood van het Trooise pond van 492 gram.

Met dank aan  Anne Hoekstra.

 

Collectie derden.

L 188

L 194

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 59,65 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden de klimmende leeuw

en het huismerk met de initialen S-A deze staan voor Simon Abrahams

ijker en tinnegieter in Leeuwarden verder het jaartal 16(74).

Gegoten in sluitgewicht bakje.

 

Collectie derden.

L 194

L 227

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 55,9 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Dokkum een wassende maan met daaronder

drie sterren met boven de wassenaar  twee initialen (onbekend).

Vindplaats Hoogebeintum ( Friesland ).

Met dank aan Johannes van der Hoek.

 

Eigen collectie.

L 227

L 237

Loden blokgewicht van de plaats Barradeel.

De massa is 119,6 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Een gekroond wapen met drie kepers/chevron en het jaartal 1735, dit is het wapen

van de familie Haersolte deze familie komt uit de kop van Overijssel Zwolle/Vollenhoven

een tak van deze familie is in west Friesland terrecht gekomen door een huwelijk met

Riena Allegonda van Camstra in 1700, Rutger van Haersolte was Grietman van Barradeel in de periode 1704-1753.

Vindplaats Wijnaldum.

 

Collectie derden.

L 237

L 255

Loden blokgewicht van de stad Franeker

De massa is 15,34 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood van het

Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van van Franeker.

17/18 eeuws vindplaats Franeker.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 255

L 256

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 63,25 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek en met het jaartal 1625 in de kroon.

Een gekroond wapenschild met een halve adelaar  links en rechts de drie kronen.

Geijkt of gemaakt door tinnegieter Jacob Jans 1620 / 1629.

De diameter onder is 28 mm.

Vindplaats Sneek.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 256

L 273

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 232 gram dit is een 1/2 pond.

Gestempeld met de springende haas het wapen van Haskerland .

Jaartal 1811 met aan de onderzijde twee stempels.

De ijker is vermoedelijk Jelle Johanas Borger 1803..........??.

Eentje onduidelijk andere de springende haas van Haskerland

Vindplaats Joure.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 273

L 275

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 59,9 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok, het wapen van Franeker en de initialen T T (onbekend).

17/18 eeuws vindplaats Kubaard.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 275

L 276

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is122 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas, het wapen van Haskerland .

Gestempeld met de initialen L - L en de  jaartallen 170(..) en (..) 760 ??.

Vindplaats Joure.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 276

L 277

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 481,19 gram dit is 1 Troois pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas, het wapen van Haskerland.

Jaartal 1813 en een kerf wat de aanduiding is van 1 pond.

Vindplaats Joure.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 277

L 278

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 232 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas, het wapen van Haskerland en het jaartal 1779.

Vindplaats Joure.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 278

L 279

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 228 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met

een halve adelaar links en rechts de drie kronen en het jaartal 1751.

Vindplaats Joure.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 279

L 280

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 481 gram dit is 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas, het wapen van Haskerland.

Jaartal 1799 met een kerf die staat voor 1 pond.

Ijker vermoedelijk Bauke Sipkes 1798 ....... ??.

Vindplaats Westkant Friesland.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 280

L 284

Loden blokgewicht FRISI.

De massa is 60,59 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

FRISI met het jaartal 1717 en twee naar links lopende leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland.

In 1702-1729 was Martinus Simonsz  landschapsijker / ijkmeester-generaal.

Akkervondst  Drachten / Heerenveen.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Dhr. Wedzinga.

 

Collectie derden.

L 284

L 285

Loden blokgewicht.

De massa is 59,49 gram dit is een 1/8 pond.

Jaartal 1803 met een onleesbaar jaartal en onbekend stempel.

Akkervondst  Drachten / Heerenveen.

Met dank aan Dhr. Wedzinga.

 

Collectie derden

L 285

L 293

Loden blokgewichtje.

De massa is 30,2 gram dit is een 1/16 pond.

Stempel initialen ijkmeester ODB (onbekend).

Vindplaats Noordoost-Friesland.

Met dank aan Anne Hoekstra.

 

Eigen collectie.

L 293

L 330

Loden blokgewicht van Leeuwarderadeel

De massa is 120 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Leeuwarderadeel en het

jaartal 1741 met de initialen ijker GRO deze staan voor Gerrit Rosier.

Vindplaats Leeuwarderbos ten noorden van Leeuwarden.

Met dank aan Cor Venema.

 

Collectie derden.

L 330

L 340

Loden blokgewicht van Workum of Sneek.

De massa is 59,7 gram dit is een 1/8 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1786 de bovenkant een kroon Workum of Sneek.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Eastermar.

Met dank aan Anne Hoekstra.

 

Eigen collectie.

L 340

L 341

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 30 gram dit is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Jaartal 1737 met de klimmende leeuw en de initialen C...(CRO) dit zijn de initialen.

van de ijker is Gerrit Rossier benoemd 26 juli 1733 tot 1742.

Vindplaats in de bouwput van het Abe Lenstra stadion te Heerenveen.

Met dank aan Eppi Boschker.

 

Collectie derden.

L 341

L 343

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is  29,32 gram dit is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met het  jaartal

17.... in de kroon, links de adelaar en rechts de drie kronen.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 343

L 345

Loden blokgewicht gevonden in Friesland.

De massa is 62,14 gram dit is een 1/8 pond.

Gewicht heeft een huismerk / handmerk ( onbekend ).

Vindplaats Joure in 1989.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Dit gewicht is voor eigengebruik gegoten, dus niet voor handelsdoeleinde.

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 345

L 346

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 60 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek een gekroond wapenschild met

een halve adelaar links en rechts de drie kronen in de kroon staan de initialen van

de ijker S (O) ? en het jaartal 1793, de ijker onbekend.

Vindplaats Sneek.

Met dank aan J.J. de Vos.

 

Collectie derden.

L 346

L 353

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

16 eeuws vanaf het begin van 17 eeuw had Sneek een gekroond wapen op hun

gewichten gestempeld met het ongekroonde wapen van Sneek links de adelaar

en rechts de drie kronen, in het wapen een afkeurings pons / teken zie ook L 865.

De massa is 248,9 gram dit is een 1/2 Troois pond, iets te zwaar.

Diameter onder 41 mm diameter boven 35 mm en de hoogte is 18 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats Grote Wierum ( buurtschap ).

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 353

L 354

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 127 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Vermoedelijk 17 eeuw en gestempeld met de gekroonde klimmende leeuw naar links.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Sneek.

 

Eigen collectie.

L 354

L 356

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 114,8 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroond wapenschild met een halve Adelaar  links en rechts 

de drie Kronen en het jaartal 1625.

Geijkt of gemaakt door tinnegieter Jacob Jans 1620 / 1629. zie ook L 256.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Sneek.

 

Eigen collectie.

L 356

L 438

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 12,6 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1808 en de klimmende leeuw van de stad Leeuwarden.

De diameter onder is 18 mm en de diameter boven is 17 mm en de dikte is 7 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Geschonken door Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen Collectie.

L 438

L 491

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met het jaartal 1635 en met huismerk van Pieter Nannes.

Hij is geboren in 1573 zijn vroegste merk dat bekend is komt uit 1603.

Verder gestempeld met de  klimmende leeuw van Leeuwarden.

Boven de Leeuw staat het jaartal 1609 d.w.z. dat dit stempel nog lang is gebruikt

De massa is  57,4 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Gevonden in Drogeham oktober 2012.

Met dank aan Anne Hoekstra.

 

Eigen collectie.

L 491

L 496

Loden blokgewicht van Friesland

De massa is 247 gram dit is een 1/2 Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1719 en een schild met daarop twee gaande leeuwen

en boven het schild staat Frisa het merk van de landschapsijker.

De landschapsijker voor die periode was Martinus Simonsz van 1702/1729.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Oudkerk.

Met dank aan Egbert Lagemaat.

 

Collectie derden.

L 496

L 501

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 123,71 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Franeker en het  jaartal 1765.

Vindplaats Franeker 1996.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Lucien Okel.

 

Collectie derden.

L 501

L 508

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 52 gram dit is een 1/8 pond wel iets te licht.

FRISIA met het jaartal 1715 en twee naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland in 1702 - 1729

was Martinus Simonsz  landschapsijker / ijkmeester-generaal in Friesland.

Vindplaats Burgum.

Met dank aan Pieter van Daalen.

 

Eigen collectie.

L 508

L 509

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met het jaartal 1633  en met het huismerk van Pieter Nannes.

Hij is geboren in 1573 zijn vroegste merk dat bekend is komt uit 1603.

Verder ook gestempeld met de  klimmende leeuw van Leeuwarden.

Boven de Leeuw staat het jaartal 1609 d.w.z. dat dit stempel nog lang is gebruikt

De massa is 59 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Pieter van Daalen.

 

 Eigen collectie.

L 509

L 516

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 58,72 gram dit is een 1/8 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met cijfer 85 dat staat voor het jaartal 1685 verder de klimmende

leeuw van Leeuwarden en het huismerk van de ijker Simon Abrahams hij was

werkzaam als ijker en tinnegieter in Leeuwarden van 1671 tot aan zijn dood in 1698.

Met dank aan Menno Bosma.

 

Collectie derden.

L 516

L 518

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 59,8 gram dit is een 1/8 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1737.

IJkmeester in deze periode is Gerrit Rosier 1733/1739.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Pieter van Daalen.

 

Eigen collectie.

L 518

L 519

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 61,3 gram dit is een 1/8 pond van een troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen Dokkum dat is vaag te zien onder het jaartal  (1)702.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Pieter van Daalen.

 

Eigen collectie.

L 519

L 522

Loden blokgewicht van de stad Hindeloopen.

De massa is 60,84 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

In Hindeloopen had men een licht pond van 468 gram en een zwaar pond van

492 gram, gestempeld met SH dit staat voor Stad Hindeloopen.

Jaartallen 1769 - 1767 - 1770 - 1779 - 1781 en de initialen WT.

In Hindeloopen werden de gewichten door de landschapsijker geijkt.

Vindplaats omgeving Hindeloopen.

Met dank aan Allex Kussendrager.

 

Collectie derden.

L 522

L 523

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 243,4 gram dit is een1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1644 en de klimmende leeuw van Leeuwarden

en een initialen J - A de J staat voor Jelle rechts van de leeuw

staat de A van Annes,op 28 october werd

hij burger van Leeuwarden en hij kwam van Dokkum, dit stempel is hergebruikt,

de cijfers 44 liggen er verdikt op vroeger stond er een ander jaartal.

recycling deed men in 1644 ook al het is zeker niet van deze tijd.

Het huismerk / handmerk is van Jelle Annes tinnegieter en ijker van de stad Leeuwarden 1641-1656.

Er zijn van hem nog andere gewichten bekend  L 034 en L 187.

Dit gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats tussen Heerenveen en Oranjewoud in maart 2013.

Met dank aan Simon Muller.

 

Eigen Collectie.

L 523

L 527

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 121,6 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker en de initialen P (S) ??.

17 eeuws vindplaats Lutjelollum / Welrijp boerderij vondst.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 527

L 537

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 60,68 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden de klimmende leeuw en het

Huismerk / handmerk met de letters S - A  deze staan voor Simon Abrahams

IJker en tinnegieter in Leeuwarden en het jaartal (16)7..

Gegoten in sluitgewicht bakje.

Met dank aan Stef Nelisse.

 

Eigen collectie.

L 537

L 538

Loden blokgewicht van Friesland.

15/16 eeuws wellicht nog iets vroeger.

Gestempeld aan de bovenzijde met de letter L ( Leeuwarden ?) de massa is 480 gram.

Het gewicht is taps met afgevlakte hoeken.

Vindplaats omgeving Techum.

Met dank aan Edwin de Graaf.

 

Collectie derden.

L 538

L 543

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 118,3 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek en het jaartal 1819.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan R.J. Holtman.

 

Collectie derden.

L 543

L 544

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 124 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

In 1812 concludeert men dat het Friese pond 491,2 gram weegt.

Stempels het jaartal 1775 en tweemaal het merk van de ijker Haersma.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan R.J. Holtman.

 

Collectie derden.

L 544

L 552

Loden blokgewichtje van Friesland.

De massa is 14,63 gram dit is 1 lood of een 1/32 pond.

Gestempeld met een L (Leeuwarden?).

Gegoten in een laat middeleeuws sluitgewicht bakje.

Met dank aan R.J. Holtman.

 

Collectie derden.

L 552

L 561

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met een halve

adelaar links en rechts de drie kronen en boven in de kroon de

initialen P I F (onbekend) en het jaartal 1737.

De massa is 113,3 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Met dank aan  R.J. Holtman.

 

Collectie derden.

L 561

L 566

Loden blokgewicht van Weststellingwerf.

De massa is 117 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Heeft wat massa verloren zo,n 6 gram.

Gestempeld met de letters WS wat staat voor Weststellingwerf en het jaartal 1781.

 Zie ook L 651.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

Vindplaats Wolvega/Weststellingwerf in 2013.

Met dank aan Amanda Sanders en Peter Willemsen.

 

Collectie derden.

L 566

L 569

Loden blokgewicht van Idaarderadeel.

De massa is 57,00 gram dit is een 1/8 pond ( licht pond ).

Diameter onder is 27,2 mm en de diameter boven is 21,9 mm is hoog 12,4 mm.

Twee stempels jaartal 1737 en het wapen van Idaarderadeel dwars afgeslagen.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Idaarderadeel  heeft een ijk gehad maar er zijn nog nooit eerder gewichten.

van gedetermineerd dit is de eerste en nu ook een tweede gevonden L 1034.

Gevonden tussen Buitenpost en Kootstertille.

Met dank aan Peter van der Berg.

 

Eigen collectie.

L 569

L 573

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 15 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood.

Gebaseerd op het Trooise pond van 492 gram wat in Friesland in gebruik was.

Initialen van een ijker of van een plaats LK ??.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

Met dank aan Simon Muller.

 

Collectie derden.

L 573

L 611

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 26,9 gram dit is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende  leeuw van Leeuwarden en de aanduiding 2 L (2 Lood).

Diameter onder 22,53 mm boven 20,98 en dik 7,78 mm.

Met dank aan Lubbert.

 

Collectie derden.

L 611

L 615

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 241 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met

een halve adelaar  links en rechts de drie kronen.

Ook gestempeld met de jaartallen 1775 en 1771.

Diameter onder 42 mm boven 34 mm en dik 21 mm.

Gevonden in Gorredijk 2013.

Met dank aan Simon Muller.

 

Eigen Collectie.

L 615

L 625

Loden blokgewicht van de plaats Opsterland.

De massa is 118,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de letters O P dit staat voor Opsterland en het jaartal 1735.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

Met dank aan R.J Holtman.

 

Collectie derden.

L 625

L 633

Loden blokgewicht van de plaats Opsterland.

De massa is 118,3 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de letters OP deze staan voor Opsterland en het jaartal 1735.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

De M.A. Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 633

L 651

Loden blokgewicht van Weststellingwerf.

De massa is 50 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Het gewicht is wat sleets en heeft wat massa verloren zo,n 11,5 gram.

Gestempeld met de letters WS wat staat voor Weststellingwerf. Zie ook L 566.

De diameter onder is 22 mm en de diameter boven is 24 mm en de hoogte is 13 mm.

Vindplaats omgeving Steenwijkerland.

Met dank aan Henri van Essen.

 

Collectie derden.

L 651

L 679

Loden blokgewicht de plaats Aengwirden.

De massa is 57,74 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Aengwirden en het jaartal 1746.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats Joure.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden

L 679

L 680

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 58,31 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met een

halve adelaar links en rechts de drie kronen.

Geijkt of gemaakt door tinnegieter Jacob Jans 1620 / 1629.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A. Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 680

L 687

Loden blokgewicht de plaats Menaldumadeel.

De massa is 1468 gram, de drie kerven geven aan dat het een drie ponder is

van her Trooise pond van 492 gram.

Stempels drie x het wapen van Menaldumadeel afgeslagen de Eenhoorn.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bak.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 687

L 692

Loden blokgewicht van de plaats Opsterland.

De massa is 55,9 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de letters O P dit staat voor Opsterland.

Diameter onder 27,20 mm diameter boven 22,41 mm en de hoogte 11,35 mm.

Gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Gorredijk.

 

Eigen collectie.

L 692

L 693

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is nu 47,5 gram de ploeg heeft er een aardig stukje vanaf gesneden.

Gestempeld met de jaartallen 1731 of 1751 en het wapen van Leeuwarden

de klimmende leeuw, in 1713 was Freerk Symens ijker van de gewichten

in Leeuwarden en op eigen verzoek ontslagen in 1744.

In 1751 was Wibrandus Wierdsma 1744 / 1755 ijker van de gewichten in Leeuwarden.

Diameter onder 25,84 mm diameter boven 22,78 mm en de hoogte 12,96 / 10,84 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 693

L 704

Loden blokgewicht de stad Harlingen.

Gestempeld met het jaartal 1736 en het wapen van Harlingen.

Het is een 1/2 pondje precieze massa onbekend.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Achlum.

Met dank aan Wouter Bijl.

 

Collectie derden.

L 704

L 705

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 121 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met een halve

adelaar links en rechts de drie kronen.

Verder gestempeld met het jaartal 1742, en gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats tussen Nijland & Sneek.

Met dank aan Niels Rosenau.

 

Collectie derden.

L 705

L 706

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 114,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker, jaartallen onleesbaar.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 706

L 708

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 117,1 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1813 en het gekroonde wapen van Sneek.

links de halve adelaar rechts ( drie kronen).

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 708

L 710

Loden schijfgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 5,4 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond van het Trooise pond

van 492 gram. Verder gestempeld met het wapen van de stad Leeuwarden een

klimmende leeuw en het jaartal 1642 over de 2 is een 3 geslagen 1643 tussen de

staart en poot staat I - A deze initialen zijn van de ijker Jelle Annes op 28 oktober

1641 is hij burger geworden van de stad Leeuwarden komende van Dokkum

hij was tinnegieter/ijker, zie ook L 1333 - L 969 en L 1542

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden

L 710

L 711

Loden schijfgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 6,76 gram dat is een 1/2 lood of een 1/64 pond van het Trooise

pond van 492 gram.

Verder gestempeld met het wapen van Leeuwarden de klimmende leeuw en in de

kroon het jaartal 1604, links en rechts van de leeuw de initialen P & N de initialen

van de ijker Pieter Nannes.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 711

L 714

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 125,7 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden de klimmende leeuw .

16 eeuws vindplaats Boksum  (Terpoorter).

Gegoten in een pijl/sluitgewichtbakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 714

L 734

Loden schijfgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 4,8 gram dit is een 1/4 lood of een 1/128 pond van het Trooise

pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden.

met het jaartal 1604 en de initialen  P - N die zijn van de ijker Pieter Nannes.

De M.A. Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 734

L 735

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 56,5 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Jaartallen 175. en 1761 verder tweemaal de klimmende leeuw afgeslagen

en de initialen AH van de Adrianus Hak ijker vanaf 6 juni 1755 van de gewichten en

natte maten hij was substituut-ijker,en hij was in Tietjerkstradeel grietenij-ijker.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 735

L 736

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 57,6 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek  een gekroond wapenschild met links een

halve adelaar en rechts de drie kronen, verder de initialen S-O en het jaartal 17..6.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 736

L 737

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 212 gram dit is een vreemde massa deze is 34 gram te licht.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Bolsward de dubbel koppige adelaar

met daaronder in een rechthoek de initialen T A ( onbekend ) verder het jaartal 1819.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 737

L 739

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 237,7 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1759 en het wapen van Haskerland een springende haas.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 739

L 741

Loden blokgewicht van Schoterland.

De massa is 58,9 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Schoterland plus het jaartal 1806.

In 1806 was vermoedelijk Dirks Kuiper als ijker aangesteld.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 741

L 744

Loden blokgewicht Ijlst

De massa is 63,9 gram dat is een 1/8 pond

Gestempeld in een parelrand het wapen van Ijlst een zeilschip

verder gestempeld met de initialen S T ( onbekend ) en het jaartal 1614

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje

De M.A Holtman collectie

 

Collectie derden

L 744

L 746

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 57,6 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met 4 jaartallen 1805 - 1807 - 180.. en 1811 over een gekroond

stadswapen heen geslagen het wapen is niet meer leesbaar.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden

L 746

L 747

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 60 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Franeker een klok in parelrand en de initialen P S

deze ijker is onbekend, het gewicht is 17 eeuws.

Diameter boven 28 mm en de diameter onder 24 mm en de dikte is 8/10 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats: omgeving Leeuwarden.

Met dank aan Sjoerd Bakker.

 

Collectie derden.

L 747

L 748

Loden blokgewichtje van Friesland.

De massa is14,4 gram dat is 1 lood of een 1/32 pond van het Trooise pond.

van 492 gram. De ingeslagen L zonder stempelveld staat voor 1 lood.

Dit soort aanduidingen is in Friesland niet ongebruikelijk, komt wel vaker voor.

Vindplaats Friesland 18 eeuws.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 748

L 749

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 57,7 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden de klimmende leeuw

en het  jaartal 1604,  links en rechts van de leeuw de initialen T en R de initialen

van de  tinnegieter Tyette Reinders.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 749

L 751

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 110 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld 1642 en de klimmende leeuw van Leeuwarden met in de kroon

het jaartal 1642 en rechts daarvan een huismerk in een stempelveld omgeven

door parelrand helaas niet meer leesbaar maar in 1642 was Jelle Annes tingieter

en ijker binnen de stad Leeuwarden 1641–1656 dus vermoedelijk is dit zijn huismerk

Jelle Annes werd in 1641 burger van Leeuwarden hij kwam van Dokkum.

Diameter onder 32,6 mm en de diameter boven is 27,05 mm

Vindplaats omgeving Drachten

Met dank aan Albert-Jan Kloosterman ( Appie ).
 
Collectie derden.
L 751

L 758

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 120 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar

met in de kroon het jaartal 1647.

Er zitten sporen van ijzer in het gewicht dat deed men om lood uit te sparen.

Vindplaats omgeving Drogeham.

Met dank aan Wouter Jongeling.

 

Eigen collectie

L 758

L 766

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

Twee stempels het wapen van Franeker de klok met klepel en het jaartal 1787.

De massa zonder spijker is 480,5 gram dit is 1 pond van het Trooise pond

van 492 gram, de kerf geeft aan dat het 1 pond is.

De ijker in Franeker in die periode was Pieter Klaases Reitsma of Reitsema.

Met gesmede spijker is de massa 499.1 deze spijker hoort er niet in

door het aanbrengen van de spijker was het geen gewicht meer

waarom men die erin heeft geslagen zal altijd wel een raadsel blijven.

Het gewicht is cilindrisch deze vorm dit is ongebruikelijk in Friesland.

Diameter 39,33 / 36,96 mm en de hoogte is 38,40 mm.

Vindplaats omgeving Opeinde.

Geschonken door Sipke Bouwmeester.

 

Eigen collectie.

L 766

L 769

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 234,3 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Franeker de klok en met het jaartal 1814

het jaartal onder de klok is niet meer leesbaar.

Het is een mooi geleefd en gepatineerd gewicht.

Diameter onder 39 mm en de diameter boven 30 mm en de hoogte 22,5 mm.

Vindplaats omgeving Opeinde.

Geschonken door Sipke Bouwmeester.

 

Eigen collectie.

L 769

L 772

Loden blokgewicht van Wonseradeel.

De massa is 52 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroond wapenschild met in de kroon het jaartal 1619

het schild is gestempeld met de letters WO dit staat voor Wonseradeel.

Verder de letters / initialen VH vermoedelijk de initialen van de ijker ( onbekend ).

Diameter 25 mm en de hoogte is 12 mm.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

Met dank aan Harm van Manen.

 

Collectie derden.

L 772

L 774

Loden blokgewicht van Kollumerland.

De massa is 59,54 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een schild waar bovenin de de initialen R D staan en een ster

die staat voor Kollumerland de initialen R D zijn vermoedelijk van de ijker (onbekend).

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 774

L 780

Loden blokgewicht van Friesland

De massa is 28,3 dat is een 1/16 pond

Gestempeld met het jaartal (17)15 wellicht vroeger

Het gewichtje is zeskantig en enigszins taps

Diameter onder16,09 mm diameter boven 14,30 mm en de hoogte is 14.76 mm

Vindplaats Oost  Friesland

Met dank aan Anne Hoekstra

 

Eigen collectie

L 780

L 803

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 243,1 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar in parelrand

16/17 eeuws gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Diameter boven 38,0 mm diameter onder 43,0 mm en de hoogte is 19,0 mm.

Vindplaats omgeving Franeker.

Met dank aan Aggy.

 

Collectie derden.

L 803

L 804

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 116,00 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker met het jaartal 1767.

Diameter onder 33 mm diameter boven 27 mm en de hoogte is 13 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Tzummarum najaar 2014.

Met dank aan Maarten Borst.

 

Collectie derden.

L 804

L 813

Loden blokgewicht.

De massa is 56,83 gram dat is 1/8 pond.

Gestempeld met de jaartallen 1806 en 1811.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vermoedelijk een Friese bodemvondst.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 813

L 814

Loden blokgewicht van Frisia

De massa is 120,3 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

FRISIA met het jaartal (1)727 en twee naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland.

1702 - 1729 was Martinus Simonsz  landschapsijker / ijkmeester-generaal in Friesland.

Diameter onder is 32 mm en de diameter boven is 25 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 814

L 815

Loden blokgewicht van de stad Dokkum

19 eeuws, de massa is 1466 gram dat is een 3 ponder van het Trooise pond

van 492 gram, aangeduid met de 3 kerven verder een jaartal 18(..) en gestempeld

met het wapen Dokkum een wassende maan met daaronder de drie sterren.

Gegoten in een sluitgewicht bak.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 815

L 820

Loden blokgewicht van Schoterland / Heerenveen.

De massa is 237,7 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Schoterland en met het jaartal 1763.

De ijkmeester in 1763 was Jacob Ysaaks.

Er was maar 1 ijker voor alle maten en gewichten in Schoterland.

en hij resideerde in Heerenveen.

De M.A Holtman collectie.

 

Collectie derden.

L 820

L 847

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 59 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een ovaal stempelveld met parelrand met de letters H B ..

De H is de initiaal van de ijker de B staat voor Bolsward de letter rechts van de B is

weggeslagen door het familiewapen van de familie Camminga boven de H staat

een 1 rechts daarvan vaag een 6 onder de H een 5 en rechts daarvan een 7

dus komen we uit op het jaartal 1657 Camminga was herenboer op Ameland.

Vindplaats omgeving Bolsward.

 

Eigen collectie.

L 847

L 853

Loden blokgewicht van Rauwerderhem ( Fries: Raarderhim ).

De massa is 115 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroond wapen met twee sleutels van de voormalige

gemeente Rauwerderhem en een onduidelijk stempel met vermoedelijk ook

twee gekruiste sleutels verder drie jaartallen 1761 - 1767 - en 1769 in deze jaren

is het gewicht ter ijking aangeboden.

De gewichten van Rauwerderhem werden geijkt door de generale landschapsijker.

Claes Aukes van Tuinen 1744 / 1785  hij ijkte de gewichten van de grietenijen

Oost Stellingwerf, Leeuwarderadeel, Achtkarspelen,Smallingerland en Rauwerderhem

omdat deze geen eigen ijker hadden, maar het is ook bekend dat er in 1763 een

ijker is aangesteld in Rauwerderhem nl. Leffert Oosterholt.

Diameter boven 30 mm diameter onder 35 mm en de hoogte is 15 mm.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

Met dank aan Harry Donker.

 

Collectie derden.

L 853

L 864

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 247,6 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek met in de kroon het jaartal 1734.

Links de Adelaar en rechts de drie kronen In het wapen een afkeurings pons / teken.

Diameter onder 41,93 mm en de diameter boven 34,87 mm en de hoogte is 19,72 mm.

Met dank aan René Bootsma..

 

Eigen collectie.

L 864

L 865

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

16 eeuws vanaf het begin van de 17 eeuw had Sneek een gekroond wapen

op hun gewichten, gestempeld met het ongekroonde wapen van Sneek, zie ook L 353

Links de adelaar en rechts de drie kronen waarvan er twee nog zichtbaar zijn

Diameter onder 34 mm diameter boven 26 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De massa is 126,06 gram iets te zwaar voor een 1/4 pond.

Vindplaats Grote Wierum ( buurtschap ).

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 865

L 867

Loden blokgewicht van Tytsjerksteradiel.

De massa is 60,4 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1761 ondersteboven afgeslagen, verder het

familiewapen van Hendricus Wiardus van Altena een schild met schuine balk en op de balk drie vogels met linksonder en rechtsboven een klavertje drie.

Hendricus Wiardus van Altena was grietman van Tytsjerksteradiel.

De grietmannen en rechters zorgden voor het bestuur en de rechtspraak

in de Friese grietenijen, de voorloper van de huidige plattelands burgemeester.

Diameter boven 22,92 mm  diameter onder 25,64 mm en de hoogte is 12,98 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie.

L 867

L 869

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden

17 eeuws, jaartal (1) 677 met huismerk van Simon Abrahams de ijker van de stad.

Gestempeld met de klimmende Leeuw van Leeuwarden met het jaartal (1)676.

De massa is 55,9 gram dat is een  1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder 27,43 mm diameter boven 24,80 mm en de hoogte is 10,78 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie.

L 869

L 870

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws, jaartal 1670 met huismerk van Simon Abrahams de ijker van de stad.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1668.

Hieruit mag je opmaken dat het wapen van Leeuwarden over een langere

periode in gebruikt is geweest.

De massa is 59,1 gram dat is een  1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder 28,71 mm diameter boven 25,36 mm en de hoogte is 11,00 mm.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen collectie

L 870

L 879

Loden blokgewicht.

De massa is 114,5 gram dat is een 1/4 pond.

Gestempeld met de initialen R R (onbekend).

Diameter boven 25,37 mm diameter onder 28,90 mm en de hoogte is 18 ,00 mm.

Een Friese bodemvondst.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan Dhr. L.J. Haak.

 

Collectie derden.

L 879

L 885

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 252,4 gram dit is een 1/2 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1793 en het wapen van de stad Harlingen.

De diameter onder is 38 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 25 mm.

 

Eigen collectie.

L 885

L 890

Een loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 119,7 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Dokkum een wassende maan met drie sterren.

Diameter onder 32,5 mm en diameter boven 23,92 mm en de hoogte is 17,02 mm.

Met dan aan Dhr. L.J.  Haak.

 

Collectie derden.

L 890

L 891

Loden blokgewicht van Westdongeradeel

De massa is 60,2 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Westdongeradeel.

En de jaartallen 17(7)3 - (1)778 - 1776 en 17(..).

Diameter 26,37 mm en de hoogte is 11,26 mm.

Met dank aan Dhr. L.J. Haak.

 

Collectie derden.

L 891

L 892

Loden blokgewicht van de stad Ijlst

De massa is 480,5 gram dat is 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Ijlst een zeilschip met de initialen JWO

deze staan voor de ijker Jan Walles Oppedijk verder het jaartal 1765.

Diameter boven 41,50 mm en de diameter onder 48,30 mm en de hoogte is 29,86 mm.

Met dank aan dhr. J Henstra.

 

Collectie derden.

L 892

L 893

Loden blokgewicht van Kollumerland.

De massa is 124,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een wapenschild met daarin de ster van Kollumerland en de initialen

R D die staan vermoedelijk voor de ijker Ryurd Dircks.

Diameter 30,30 mm en de hoogte is 14,85 mm.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 893

L 894

Een loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 62,4 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Dokkum een wassende maan met drie sterren.

Verder het jaartal 1804 dat is het jaar dat het gewicht werd aangeboden bij het ijk.

Diameter onder 28,77 mm en diameter boven 23,95 mm en de hoogte is 11,78 mm.

Met dan aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 894

L 895

Een loden blokgewicht van Wonseradeel

De massa is 116,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Wonseradeel een hert met het jaartal 1778.

Diameter onder 31,41 mm en de diameter boven 27,59 mm en de hoogte is 16,18 mm.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 895

L 896

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 61,8 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek een gekroond wapenschild met een

halve adelaar  links en rechts de drie kronen.

Diameter onder 27,8 gram en de diameter boven 23,3 mm en de hoogte is 14,6 mm.

Met dank aan dhr. J.Henstra.

 

Collectie derden.

L 896

L 903

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 123,5 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw van de stad Leeuwarden en het jaartal 1581.

Diameter onder 32,56 mm en diameter boven 27,97 mm en de hoogte is 16,60 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 903

L 904

Loden blokgewicht van de stad Sloten.

De massa is 13,60 gram dat is 1 lood of een 1/32 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sloten een Burcht met twee gekruiste sleutels.

Diameter onder 18,08 mm en de diameter boven 15,94 mm en de hoogte is 8,85 mm.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 904

L 913

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws, jaartal (1)662 met huismerk van Simon Abrahams de ijker van de stad.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden met het jaartal (16)56.

De massa is 61,00 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond  van 492 gram.

Diameter onder 27,00 mm en de  diameter boven 24,00 mm en de hoogte is 11,00 mm.

Dit is tot nu toe het oudste gewicht van Simon Abrahams wat gedetermineerd is.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Kootstertille.

Met dank aan Hillebrand Komrij.

 

Collectie derden.

L 913

L 918

Loden blokgewicht van de stad Harlingen ( Franekerdeel ).

De massa is 57,4 gram dat is een 1/8 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de jaartallen 1728 en (17)30 herijk periode om de twee jaar

het jaartal 17(30) daarvan zijn de laatste twee cijfers over een prop geslagen

vermoedelijk was het gewicht iets te licht en heeft men er een loden prop

ingeslagen deze is nog voor de helft te zien onder de drie van 17(30) daarom

zijn de laatste twee cijfers zo onduidelijk verder het gekroonde wapen van Harlingen.

Diameter onder 25,0 mm en de diameter boven 21,0 mm en de hoogte is 13,0 mm.

Het gewicht is gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Geschonken door Wiebren Veenstra.

Vindplaats omgeving Harlingen.

 

Eigen collectie.

L 918

L 920

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws gestempeld met het jaartal 1653 en een huismerk en een wapen

een klimmende leeuw naar links, het wapen van Leeuwarden

en het huismerk/handmerk van Jelle Annes in parelrand

Jelle Annes tinnegieter en ijker binnen Leeuwarden 1641 - 1656.

Jelle Annes werd in 1641 burger van Leeuwarden hij kwam van Dokkum.

De massa is 58,9 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder 27,0 mm en de diameter boven 23,0 mm en de hoogte is 12,0 mm.

Gegoten in sluitgewicht bakje.

Geschonken door Wiebren Veenstra.

 

Eigen collectie.

L 920

L 921

Loden blokgewicht van Frisia.

De massa is 117,5 gram dat is 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld FRISIA met het jaartal 1693 met twee naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland deze ijkte de

gewichten in alle steden en grietenijen dezer landschap waar geprivileerde wagen zijn.

Er waren twee ijkers werkzaam in 1693: Gerryt Tjaerds 1691 - 1693 overleden in 1693

en hij werd vervangen door de ijker Jan Juckes 1693 - 1702.

Diameter onder 32,0 mm en de diameter boven 27,0 mm en de hoogte is 27,0 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Geschonken door Wiebren Veenstra.

 

Eigen Collectie.

L 921

L 922

Loden blokgewicht van de stad Sneek of Workum.

De massa is 107,7 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroond wapen dit kan Sneek of Workum zijn en jaartal 1779.

Diameter onder 32,0 mm en de diameter boven 27,0 mm en de hoogte is 17,0 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Geschonken door Wiebren Veenstra.

 

Eigen collectie.

L 922

L 925

Loden blokgewicht van de plaats Aengwirden.

De massa is 28,2 gram dat is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Het wapen van Aengwirden met het jaartal 1744.

Diameter onder 24,37 mm en de diameter boven 21,36 mm en de hoogte is 6,91 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan dhr. J. Henstra.

 

Collectie derden.

L 925

L 928

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 233 gram dit is een 1/2 ponds gewicht van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1657 en een wapen wat gebruik werd door de

landschapsijker / ijkmeester-Generaal een gekroond wapenschild met daarop

twee boven elkaar staande gaande leeuwen naar links, met de initialen F-S in de kroon.

Verder ook nog een huis/handmerk van Funger Sickens dit verklaart de F-S

De landschapsijker / ijkmeester-generaal ijkte de gewichten van de gepriviligeerde

waagen in de Grietenijen deze hadden wel een waag maar geen ijker dus kwam hier

de landschapsijker / ijkmeester-generaal de maten en gewichten ijken.

Tussen 1656 en 1664 was de ijker Funger Sickens aangesteld als landschapsijker.

Diameter onder 38 mm en de diameter boven 30 mm en de hoogte is 17,5 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje, vindplaats omgeving Noardbergum / Kuikhorne.

Met dank aan Bart Feenstra.

 

Collectie derden.

L 928

L 931

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 121,8 gram dat is een 1/4 pond van een Troois pond van 492 gram.

Het gewicht is 16/17 eeuws en gegoten in een sluit/pijlgewicht bakje

gestempeld met een naar rechts klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden

in een gelobd stempelveld de stempelsnijder is vergeten de leeuw in spiegelbeeld

te snijden hij hoort naar links te klimmen deze fout kwam wel vaker voor.

Diameter onder 33,08 mm en de diameter boven 28,39 en de hoogte is 16,33 mm.

Met dank aan Freek Wildeboer.

 

Eigen collectie.

L 931

L 933

Loden blokgewicht van Haskerland

De massa is ongeveer 58 gram dan is dit is een 1/8 pond

gestempeld met een gekroond wapen met daarop een springende haas

het wapen van Haskerland en verder het jaartal 1607

Diameter 25,4 mm en de hoogte is 11,5 mm

 

Collectie derden

L 933

L 940

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 115,7 gram dat is 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Jaartal 1616  met huismerk van Pieter Nannes hij is geboren in 1573

zijn vroegste merk dat bekend is komt uit 1604.

Gestempeld met klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Boven de Leeuw staat het jaartal 1609 d.w.z. dat dit stempel nog lang is door gebruikt.

Diameter onder 33 mm en de diameter boven is 27 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Gevonden omgeving Drachten.

Geschonken door Sipke Bouwmeester.

 

Eigen collectie.

L 940

L 944

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 234 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Stempel Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder de drie sterren.

Diameter onder 39 mm en de diameter boven is 30 mm.

Het is gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De ploeg heeft hier en daar zijn sporen achtergelaten daardoor is het gewicht te licht.

Vindplaats Driezum ( Friesland ).

Met dank aan Hendrik Hekstra.

 

Collectie derden.

L 944

L 946

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 122,5 gram dat is een 1/4 pond.

Stempel onbekend, mogelijk een onbekend Fries merk word verder onderzocht.

Diameter onder 32,8 mm en de breedte boven 25,92 mm en de hoogte is 16,07 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Vindplaats Oldemarkt.

Met dank aan Dhr. Zandstra.

 

Collectie derden.

L 946

L 947

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 118 gram dat is een 1/4 pond.

Gezien de massa kan het geen Brabants 1/4 pondje zijn ook Antwerpen valt af.

Gestempeld met de initialen R handje K en het jaartal 1749.

Ik weet zeker dat dit een Fries gewicht is vermoedelijk van een herenboer of grietman

geweest het handje kan een onderdeel zijn van een familie wapen dit word verder onderzocht.

Diameter onder 35,18 mm en de diameter boven 30,69 mm en de hoogte is 14,06 mm.

Vindplaats Oldemarkt.

Met dank aan Dhr. Zandstra.

 

Collectie derden.

L 947

L 967

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 117,8 gram dit is 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de rennende haas het wapen van Haskerland en het jaartal 1818 ?.

Diameter 31,2 mm en de hoogte is 16,76 mm.

Deze gewichten zie je niet zoveel.

Met dank aan Dick Eekhof.

 

Collectie derden.

L 967

L 969

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 3,2 gram dit is een 1/4 lood of een 1/128 pond van het

Trooise pond van 492 gram, gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het jaartal 1650 links onder van de leeuw staat de letter I en rechts onder de letter A

dit zijn de initialen van de ijker Jelle Annes op 28 oktober 1641 is hij burger geworden

van de stad Leeuwarden komende van Dokkum hij was tinnegieter/ijker en op de

keerzijde staat een onbekend huismerk, zie ook L 1333 - L 710 en L 1542.

Met dank aan S v/d Weide.

 

Collectie derden.

L 969

L 971

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 230,9 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een klimmende leeuw en de jaartallen 1805 en 1807.

Diameter onder is 40,1 mm en de diameter boven is 33,2 mm en de hoogte is 20,4 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewichtbakje.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen collectie.

L 971

L 972

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 59,2 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van Franeker in parelrand met

de initialen P A, het gewicht is 16 eeuws.

Het gewicht is aan de rand van de onderkant rondom gesnoeid.

Diameter onder is 27,2 mm en de diameter boven is 23,4 mm en de hoogte is 12,0 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen Collectie.

L 972

L 973

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 28,3 gram dit is een 1/16 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Sneek links de halve adelaar.

en rechts de drie kronen met in de kroon de initialen JH of IH en het jaartal 16.4 of 164.

Diameter onder is 20,5 mm en de diameter boven is 20,0 mm en de hoogte is 8,4 mm.

Met dank aan Symen v/d Berg.

 

Eigen Collectie.

L 973

L 980

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 240 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek een gekroond wapenschild met

een halve Adelaar  links en rechts de drie kronen.

Het gewicht was na het gieten te zwaar er is toen met een guts aan de onderkant

materiaal verwijderd ( gesnoeid ) om hem op de goede massa te verkrijgen.

Met dank aan Hillebrand Komrij.

 

Collectie derden.

L 980

L 984

Loden blokgewicht.

De massa is 121 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1508 daarvoor is het gewicht met een loden prop opnieuw

op massa gemaakt, vaag is daarop nog een ander niet te lezen stempel/jaartal te zien.

Gezien het stempelveld is het een 100% Fries gewicht maar van welke plaats ??.

De diameter boven is 26 mm en de diameter onder is 29 mm en de hoogte is 31 mm.

De vindplaats is "de Friese Meren"

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.

L 984

L 1000

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 237,7 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de dubbel-koppige adelaar met daaronder de letters I A

dit zijn de initialen van de ijker Jan Alberda verder de jaartallen 1785 - 1787 - 1789

1791 - 1793 hieruit blijkt dat er in Bolsward om de twee jaar werd geijkt.

Diameter onder 41 mm en de diameter boven is 38 mm en de hoogte is 19 mm.

Met dank aan Marcel Kruit.

 

Eigen collectie.

L 1000

L 1015

Loden blokgewicht herkomst onbekend.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond.

Gestempeld met de initialen HB ( nog onbekend ).

en het jaartal 1777 over een ouder jaartal geslagen.

Diameter 30 mm en de hoogte is 9 mm.

Vindplaats omgeving Eastermar.

Met dank aan Bronszoeker.

 

Collectie derden.

L 1015

L 1034

Loden blokgewicht van de plaats Idaarderadeel.

De massa is 114,4 gram is 1/4 pond.

Diameter onder is 32,6 mm en de diameter boven is 29,6 mm is hoog 15,1 mm.

Jaartal 1763 over een ouder jaartal heengeslagen

Het wapen van Idaarderadeel twee wassende manen met de ruggen tegen elkaar

afgeslagen op de bovenzijde en onderzijde van het gewicht.

verder de initialen RW (onbekend ) zie ook het blokgewicht  L 569.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 1034

L 1035

Loden blokgewicht van Frisia

Van de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland.

Deze ijkte de gewichten in de dorpen / steden en grietenijen die geen eigen

ijker hadden. De ijkmeester was Jan van der Veld  ( 1786 / 1812 ).

Het was een 1/4 pond helaas heeft de ploeg er wat vanaf gesnoept.

Het gewicht is in een matige staat maar toch geplaatst vanwege zijn stempels.

Gestempeld met het wapen de twee gaande leeuwen van de ijkmeester-generaal.

Tevens gestempeld met het wapen van Baarderadeel een gekroond en gedeeld

wapenschild links de halve adelaar met rechts twee sterren. Deze combinatie

maakt het gewicht bijzonder verder gestempeld met de jaartallen 178.. - 1789 en 1793.

 

Eigen Collectie.

L 1035

L 1036

Loden blokgewicht van de provincie Friesland.

De massa is 244,3 gram dit is een 1/2 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw in parelrand dit is het merk

van de Staten van Holland en is 16 eeuws, jaartal is helaas onleesbaar.

Diameter onder is 40 mm diameter boven 34 mm en de hoogte is 21 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

Een Friese bodemvondst.

 

Eigen collectie.

L 1036

L 1051

Loden blokgewicht van de plaats Barradeel.

De massa is 60,6 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Een gekroond wapen met drie kepers/chevron en het jaartal 1747, dit is

het wapen van de  familie Haersolte deze familie komt uit de kop

van Overijssel, Zwolle en Vollenhoven, een tak van deze familie is in

west Friesland terecht gekomen door een huwelijk met

Riena Allegonda van Camstra in 1700, Rutger van Haersolte was

Grietman van Barradeel in de periode 1704-1753.

De diameter is 30,35 mm en de hoogte is 8,62 mm.

Een terpvondst in Berlikum in 1986.

Met dank aan Frans Vijver.

 

Eigen collectie.

 

L 1051

L 1062

Loden blokgewicht van Schoterland en Weststellingwerf.

De massa is 235,5 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Schoterland en het jaartal 1792.

Daarna hergebruikt in 1793 en gestempeld met WS dit staat voor Weststellingwerf.

Recyclen deed men toen ook al, dat is echt niet van deze tijd.

De diameter boven is 35 mm en de diameter onder is 40 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Nijheholtpade.

Met dank aan Mischa Schavemaker.

 

Collectie derden.

L 1062

L 1071

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 240 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder drie

sterren en het jaartal 1807,de ijker is Douwe Eisma 1807-1810 hij ijkte de gewichten

en de ellen van de stad Dokkum, zijn beroep was koperslager.

Diameter onder is 40,3 mm en de diameter boven is 30,21 mm en de dikte is 21,52 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

Met dank aan Gosse v/d Veen.

 

Collectie derden.

L 1071

L 1072

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met en de klimmende Leeuw van Leeuwarden en het jaartal (16)72 en het

huismerk van Simon Abrahams, hij was ijker en tinnegieter van de stad Leeuwarden en

gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 is hij olderlingh geworden

bij de kerkraad van Leeuwarden.

De massa is 60,5 gram dat is 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Diameter onder is 23,32 en de diameter boven is 27,15 mm en de dikte is 11,73 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Gosse v/d Veen.

 

Collectie derden.

L 1072

L 1126

Loden blokgewicht van de plaats Schoterland ( Friesland ).

Gestempeld met het wapen van Schoterland een gekroond wapenschild met zwaard

twee sterren een gebroken rad en een Bourgondische lelie en het jaartal 1747.

De massa is 119,3 gram dit is een 1/4 pond.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 15 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Oosterend.

 

Eigen collectie

L 1126

L 1141

Loden schijgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 7,2 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Leeuwarden en het jaartal 1772.

De diameter is 23,89 / 26,39 mm.

Met dank aan Roelf Lubbers.

 

Collectie derden.

L 1141

L 1142

Loden blokgewicht van Schoterland.

De massa is 58,7 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Schoterland en het jaartal 1769.

De ijker was Jacob Ysaaks hij ijkte van 1763 tot 1803 de gewichten in Schoterland.

De diameter onder is 27,8 mm en diameter boven is 23,5 mm en de dikte is 11,5 mm.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

 

Collectie derden.

L 1142

L 1145

Een loden blokgewicht van de grietenij Menaldumadeel.

De massa is 122,3 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Het gewicht is gestempeld met twee onleesbaar gekroonde wapens en de jaartallen

1745 en 1..46 verder de letters MD wat staat voor Menaldumadeel

en in de letters MD staan de initialen van de ijker S W ( onbekend ).

De diameter onder is 34,5 mm en de diameter boven is 31 mm en de dikte is 13,5 mm.

De vindplaats is omgeving Dronrijp.

 

Collectie derden.

L 1145

L 1154

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa 116,7 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1631 en de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het huismerk van Pieter Nannes.  

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 27 mm en de dikte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is omgeving Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen collectie.                                                                                                    

L 1154

L 1155

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 90 gram dit is erg licht voor een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1797 en het wapen van Harlingen.

Diameter onder 33 mm en de diameter boven 28 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats de Mieden tussen Kootstertille en Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen Collectie.

L 1155

L 1156

Loden blokgewicht van de stad Ijst.

De massa is 237,9 gram dit is een 1/2 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1777 en een stempel met het gekroonde wapen van Ijlst.

De diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 32 mm en de dikte is 22 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Buitenpost.

Geschonken door de familie van Luit Kloosterman.

 

Eigen collectie.

L 1156

L 1157

Een drie loden blokgewichten die gevonden zijn in de omgeving van Buitenpost

door Luit Kloosterman  Harlingen / Ijst en Leeuwarden.

Geschonken door de familie Kloosterman.

 

Eigen Collectie.

L 1157

L 1160

Loden blokgewicht bodemvondst Friesland.

De massa is 13,6 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal (1)765 en 1 L dit geeft aan dat het een 1 lood gewicht is .

De diameter onder is 18 mm en de diameter boven is 15 mm en de dikte is 4,8 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Buitenpost.

Geschonken door Sjoerd Kloosterman & Ypie van der Meulen.

 

Eigen Collectie.

L 1160

L 1168

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 478,6 gram dit is een 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Vaag gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met

een halve adelaar  links en rechts de drie kronen en een kerf de aanduiding van 1 pond.

Gestempeld met de jaartallen 1797 - 1799 - 1801 en de initialen van de ijker WBD

deze is onbekend verder een jaartal zonder stempelveld ook 1801 wellicht opnieuw

gestempeld met een duidelijker jaartal omdat het eerste jaartal 1801 te onduidelijk is.

Diameter onder is 48,33 mm boven is 46,57 mm en dik is 24,72 mm.

Gevonden in de omgeving van Sneek.

Met dank aan Randy Deelstra.

 

Eigen Collectie.

L 1168

L 1179

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 56,9 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met tweemaal de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal

1744 en aan de onderkant een ombekent merk vermoedelijk het merk van de ijker

Rinnert Reinema benoemd op 16 juli 1741 en gestopt met ijken in 1744.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 23 mm en de hoogte is 11 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

Vindplaats omgeving Harlingen.

Met dank aan Bas Stuivenberg,

 

Eigen collectie.

L 1179

L 1194

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 123 gram dit is een 1/4 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het Wapen van de stad Dokkum een wassende maan

met daaronder drie sterren en het jaartal 1800.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 25 mm en de hoogte is 17 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje rechtsboven het jaartal 1800 staat nog een afbeelding

in spiegelbeeld van een merkje of ijk wat in het sluitgewichtbakje is afgeslagen.

Vindplaats omgeving Wetsens.

Met dank aan Gosse van der Veen.

 

Collectie derden.

L 1194

L 1226

Loden blokgewicht van Schoterland / Heerenveen.

De massa is 118,4 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Schoterland en met het jaartal 1790.

Er was maar 1 ijker voor alle maten en gewichten in Schoterland.

De ijkmeester in die periode was Jacob Ysaäks 1763 / 1803.

De diameter van het grondvlak is 32 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Gevonden omgeving Heerenveen.

Met dank aan Jan van der Weide.

 

Collectie derden.

L 1226

L 1227

Loden blokgewicht van de Schoterland / Heerenveen.

De massa is 58,41 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Schoterland en het jaartal 1769.

Er was maar 1 ijker voor alle maten en gewichten in Schoterland.

De ijkmeester in die periode was Jacob Ysaäks van 1763 / 1803.

De diameter van het grondvlak is 28 mm en de hoogte is 10 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Heerenveen.

Met dank aan Jan van der Weide.

 

Collectie derden.

L 1227

L 1229

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 30,38 gram dat is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar

met in de kroon het jaartal ....

De diameter onder is 22 mm en de diameter boven is 19 mm en de hoogte is 9 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Sneek.

Met dank aan Wichard Valkema.

 

Collectie derden.

L 1229

L 1230

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Harlingen en met het jaartal 1700.

In de Kroon staan de initialen A A die staan voor de ijker Abbe Auckes vanaf 1681.

De massa is 120 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

De diameter boven is 26 mm en de diameter onder is 30 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Anne Hoekstra.

 

Collectie derden.

L 1230

L 1238

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 61,5 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

FRISIA met het jaartal 1725 en een naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland , van 1702 - 1729

was Martinus Simonsz  landschapsijker / ijkmeester-generaal in Friesland.

De diameter boven is 22 mm en de diameter onder is 26 mm en de hoogte is 13 mm.

Vindplaats Omgeving van Sneek.

 

Collectie derden.

L 1238

L 1278

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 245 gram dat is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar met in de

kroon het jaartal 1604 en net onder de kroon mogelijk de initialen van de ijker.

De diameter onder is 40 mm diameter boven is 36 mm en de hoogte is 21 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

Vindplaats omgeving Wommel.

Met dank aan Jan Terpstra.

 

Collectie derden.

L 1278

L 1302

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 115,2 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Met het jaartal 1757  verder de klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden

en de initialen AH van de Adrianus Hak ijker vanaf 6 juni 1755 van de gewichten en

natte maten hij was substituut-ijker,en hij was in Tietjerkstradeel grietenij-ijker.

De diameter onder is 35 mm en de diameter boven is 29 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Geschonken door vrienden uit  Fryske Wâlden.

 

Eigen collectie.

L 1302

L 1306

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 120 gram dat is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek en met het jaartal 1625 in de kroon.

Een gekroond wapenschild met een halve adelaar links en rechts de drie kronen.

Geijkt of gemaakt door tinnegieter Jacob Jans 1620 / 1629.

De diameter onder is 32 mm, de diameter boven is 26 mm en de hoogte is 17 mm.

Vindplaats Wommels.

Met dank aan Jan Terpstra.

 

Collectie derden.

L 1306

L 1324

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 123,9 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Sneek een gekroond wapenschild met een

halve adelaar links en rechts de drie kronen en het jaartal 1798 en initialen I C of J C.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie

L 1324

L 1326

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 58,5 gram dit is een 1/8 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1736.

IJkmeester in deze periode is Gerrit Rosier 1733/1739.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1326

L 1327

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Harlingen en met het jaartal 1703.

In de Kroon staan de initialen A A die staan voor de ijker Abbe Auckes vanaf 1681.

De massa is 118 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

De diameter boven is 29 mm en de diameter onder is 34 mm en de hoogte is 15 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1327

L 1333

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 6 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond van het

Trooise pond van 492 gram, gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het jaartal 1650 links onder van de leeuw staat de letter I en rechts onder de

letter A dit zijn de initialen van de ijker Jelle Annes op 28 oktober 1641 is hij burger

geworden van de stad Leeuwarden komende van Dokkum hij was tinnegieter/ijker.

Op de keerzijde staat een letter H wat een huismerk kan zijn, zie ook L 969 - L 710 en L 1542.

Vindplaats is onbekend.

Met dank aan Marco van der Harst.

 

Collectie derden.

L 1333

L 1336

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 118,9 dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Harlingen en het jaartal 1771.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 29 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

De vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1336

L 1343

Loden blokgewicht vermoedelijk van de stad Heerenveen.

De massa is 57 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Het gewichtje is gestempeld met het jaartal (1)721.

De diameter onder is 25 mm en de diameter boven is 21 mm en de hoogte is 12 mm.

Het is een akkervondst uit de omgeving van Drachtstercompagnie.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Remko Vogelzang.

 

Collectie derden.

L 1343

L 1345

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

Gestempeld met een gekroond wapen het gewichtje heeft een zwaar leven gehad

maar als je linksonder kijkt dan zie je een kruis staan en daar maken we uit op dat

het gewicht van de stad Harlingen is.

De massa is 57 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 23 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Dokkum.

Met dank aan M. Schilstra.

 

Collectie derden.

L 1345

L 1364

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 926 gram dit is een 2 ponder van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een onleesbaar wapen van de stad Dokkum en het jaartal 1810,

de ijker in die periode is Douwe Eisma 1807-1810 hij ijkte de gewichten en de ellen

en de ronde maten van de stad Dokkum, zijn beroep was koperslager.

Zie L 1071 voor een soort gelijk gewicht qua vorm en stempels.

Diameter onder is 56/65 mm en de hoogte is 30/35 mm.

Met dank aan Klaus Schröter.

 

Collectie derden.

L 1364

L 1365

Loden blokgewicht van de stad Bolsward.

De massa is 15 gram dat is een 1/32 pond of 1 lood van het Trooise pond van 492 gram

Gestempeld met het wapen van Bolsward de dubbelkoppige adelaar met in de kroon

het jaartal 1626 en S C dit zijn de initialen van de ijker Sioucke Cornelis.

De diameter onder is 17 mm en de diameter boven is 14 mm en de hoogte is 6 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Workum.

Met dank aan Hessel Tot.

 

Collectie derden.

L 1365

L 1392

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 122,81 dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Vanaf het begin van de 17 eeuw had Sneek een gekroond wapen

op hun gewichten staan links de halve adelaar en rechts de drie kronen.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 28 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Franeker.

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 1392

L 1393

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 62,39 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Sneek.

Een gekroond wapenschild met een halve adelaar  links en rechts de drie kronen.

De diameter is 25 mm en de hoogte is 11 mm.

Vindplaats Oosterbierum.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.

L 1393

L 1396

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 239 gram dit is een 1/2 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas het gekroonde wapen van Haskerland

en het jaartal 1767 de ijker was Symen Sytses

De diameter is 40 mm en de hoogte is 20 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Joure in de zomer van 2021.

Met dank aan Jan Willem de With.

 

Collectie derden.

L 1396

L 1397

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden ?.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroonde klimmende leeuw en de initialen HP

van de ijker deze zijn onbekend, initialen van de ijker zie je regelmatig op

de gewichten van Leeuwarden maar de kroon niet vandaar mijn twijfel,

ook is het gewicht vrij ver van Leeuwarden gevonden.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 23 mm en de hoogte is 12 mm.

Het gewicht is 17 eeuws en gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Steenwijk.

Met dank aan Emiel Willebrandts.

 

Collectie derden.

L 1397

L 1399

Een loden blokgewicht van Haskerland

De massa is 29,9 gram dat is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Haskerland met een rennende haas op de

keerzijde staat primitief TL ingeslagen, vermoedelijk een eigendomsmerk.

Diameter 24 mm..

 

Eigen collectie.

L 1399

L 1400

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Een gerestaureerd gewicht van de stad Leeuwarden zie bij meer info voor de

ongerestaureerde  versie, het gewicht is 17 eeuws en gestempeld met de jaartallen

1668 / 1668 en het huismerk van Simon Abrahams hij was ijker en tinnegieter van

de stad Leeuwarden en gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 is hij

olderlingh geworden bij de kerkraad van Leeuwarden. Zie ook L 004.

De massa is ongeveer 246 gram dat is 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

De diameter onder is 41 mm en de diameter boven is 34 mm de hoogte is 18/21 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Collectie derden.

L 1400

L 1406

Lodenblokgewicht van het eiland Ameland.

Het gewichtje is een ongeveer 60 gram dit is 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Ameland drie diagonale strepen met rechts ervan

een wassenaartje in een rechthoek afgeslagen en het jaartal 1748 zonder omlijsting.

Met dank aan het  https://www.friesmuseum.nl

 
Collectie derden.
L 1406

L 1410

Lodenblokgewicht van Kollumerland.

De massa is 491,48 gram dit is een pond van het Trooise pond van 492 gram.

De kerf is een aanduiding dat het een pondsgewicht is.

Gestempeld met het jaartal 1793 en met een ster het wapen van Kollumerland

met links van de ster de letter F waar deze voor staat is onbekend.

Afmetingen onbekend.

Met dank aan het https://www.museumdokkum.nl

 

Collectie derden.

L 1410

L 1411

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 488,77 gram dit is een pond van het Trooise pond  van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Dokkum

met drie sterren en een wassenaar. ( een halve maan )

Verder afgeslagen de jaartallen 1788 - 1791 - 1793 - en 1795

De afmetingen zijn onbekend.  

Met dank aan https://www.museumdokkum.nl

 

Collectie derden.

L 1411

L 1412

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 244,77 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond  van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Dokkum

met drie sterren en een wassenaar ( een halve maan ) en het jaartal 1752.

De afmetingen zijn onbekend.

Met dank aan https://www.museumdokkum.nl

 

Collectie derden.

L 1412

L 1414

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is  492,8 gram dit is een 1 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas het gekroonde wapen van Haskerland

en het jaartal 1763 de ijker was Symen Sytses.

De diameter onder is 49 mm en de diameter boven is 38 mm en de hoogte is 30 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 
Collectie derden.
L 1414

L 1415

Loden blokgewicht met het opschrift FRISI.

De massa is ongeveer 1950 gram dit is 4 ponder van het Trooise pond van 492 gram

de vier kerven geven aan dat we met een 4 ponder te maken hebben.

Gestempeld met het jaartal 1712 en tweemaal gestempeld met twee naar links

gaande leeuwen met opschrift FRISI, geijkt door de landschapsijker of

ijkmeester-generaal in Friesland deze ijkte de gewichten in alle steden en grietenijen

waar geprivileerde wagen zijn de landschapsijker in 1712 was Martinus Simonsz.

Diameter onder 78 mm en de diameter boven 66 mm en de hoogte is 44 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bak.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1415

L 1416

Loden blokgewicht met het opschrift FRISI.

De massa is ongeveer 1950 gram dit is 4 ponder van het Trooise pond van 492 gram

de vier kerven geven aan dat we met een 4 ponder te maken hebben.

Gestempeld met het jaartal 1729 en tweemaal gestempeld met twee naar links

gaande leeuwen met opschrift FRISI, geijkt door de landschapsijker of

ijkmeester-generaal in Friesland deze ijkte de gewichten in alle steden en grietenijen

waar geprivileerde wagen zijn, er waren twee landschapsijkers actief in 1729

Martinus Simonsz en Tjetse Taeckes Smedingh.

Diameter onder 78 mm en de diameter boven 66 mm en de hoogte is 44 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bak.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1416

L 1417

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

17 eeuws, jaartallen 1668 / 1691 met het huismerk van Simon Abrahams

hij was Ijker en tinnegieter van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met het jaartal 1668 en klimmende Leeuw van Leeuwarden.

Gehuwd in 1668 met Imckien Freerx en in 1687 is hij olderlingh geworden

bij de kerkraad van Leeuwarden.

De massa is ongeveer 490 gram dat is 1 pond van een Troois pond van 492 gram.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1417

L 1418

Loden blokgewicht met het opschrift FRISIA.

De massa is ongeveer 492 gram dit is 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1733 en tweemaal gestempeld met twee naar links

gaande leeuwen met opschrift FRISIA, geijkt door de landschapsijker of

ijkmeester-generaal in Friesland hij ijkte de gewichten in alle steden en grietenijen waar

geprivileerde wagen zijn de landschapsijker in 1733 was Tjetse Taeckes Smedingh.

Op de achterkant zijn de letters MXJ ingekrast vermoedelijk een eigendomsmerk.

Afmeting onbekend.

Gegoten in een sluitgewicht bak.

 

Collectie derden.

L 1418

L 1419

Loden blokgewicht met het opschrift FRISI.

De massa is 1460 gram dit is 3 ponder van het Trooise pond van 492 gram

de drie kerven geven aan dat we met een 3 ponder te maken hebben.

Gestempeld met het jaartal 1712 en tweemaal gestempeld met twee naar links

gaande leeuwen met opschrift FRISI, geijkt door de landschapsijker of

ijkmeester-generaal in Friesland deze ijkte de gewichten in alle steden en grietenijen

waar geprivileerde wagen zijn de landschapsijker in 1712 was Martinus Simonsz.

Diameter onder 60 mm en de diameter boven 56 mm en de hoogte is 46 mm.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1419

L 1420

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is ongeveer 1968 gram dit is een vierponder van het Trooise pond van 492

gram, gestempeld met een groot schild met daarop een klimmende leeuw naar links

het wapen van de stad Leeuwarden.

de vier kerven duiden aan dat we met een vierponder te maken hebben.

Verder zijn er meerdere jaartallen afgeslagen:

1799 - 180? - 1805 - 1807 - 1809 - 1911 - 1913 - 1815 en 1817.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1420

L 1425

Een loden broodgewicht.

De massa is 485 gram.

De diameter onder is 39 mm en de hoogte is 43 mm.

Het is een hoog model met bolle kop, net een .....zoen met een holle onderzijde.

De vindplaats is IJlst.

 

Collectie derden

L 1425

L 1429

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

Gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden en het jaartal 1594.

Het is een 1/4 pond is van het Trooise pond van 492 gram.

De massa onbekend.

Vindplaats onbekend.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1429

L 1430

Loden blokgewicht van de voormalige gemeente Haskerland.

De massa is 965 gram dit is een tweeponder van het pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Haskerland een rennende haas verder

het jaartal 1763 en twee kerven dit is de aanduiding van twee ponds gewicht.

De ijker in 1763 was Symen Sytses.

De diameter onder is 60 mm en de diameter boven is 48 mm en de hoogte is 40 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bak.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1430

L 1431

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 960 gram dit is een 2 ponder van het pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw naar links het wapen van de stad Leeuwarden en

het jaartal 1804 en twee kerven dit is de aanduiding dat het hier om een 2 ponder gaat.

De diameter onder is 60 mm en de diameter boven is 48 mm en de hoogte is 42 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bak.

De vindplaats is onbekend.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1431

L 1432

Loden blokgewicht van de voormalige gemeente Haskerland.

De massa is 1460 gram dit is een drieponder van het pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Haskerland een rennende haas verder

het jaartal 1769 en drie kerven dit is de aanduiding van drie ponds gewicht.

De diameter onder is 67 mm en de diameter boven is 50 mm en de hoogte is 50 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bak.

Met dank aan het https://www.friesmuseum.nl

 

Collectie derden.

L 1432

L 1433

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is onbekend.

Gestempeld met de klok/bel dit is het wapen van Franeker en het jaartal 1815.

De afmetingen zijn onbekend.

De vindplaats is onbekend.

 

Collectie derden.

L 1433

L 1434

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is onbekend.

Gestempeld met het wapen van de stad Dokkum een gekroond wapenschild

een wassenaar met drie sterren en de initialen van de ijker L .... deze is onbekend.

De afmetingen zijn onbekend.

 

Collectie derden.

L 1434

L 1437

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden ?.

De massa is 217 gram dit zou een Keulse mark kunnen zijn.

Gestempeld met een klimmende leeuw naar rechts, als het de leeuw van

Leeuwarden moet voorstellen dan staat deze in spiegelbeeld.

Het gewicht is iets bolvormig.

De diameter is 47 mm en hoog 10/11 mm.

De vindplaats is onbekend.

 

Collectie derden.

L 1437

L 1438

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 124,5 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Harlingen in de kroon lijken de initialen

van de ijker te staan C P  deze ijker is onbekend.

De afmetingen zijn onbekend.

De vindplaats is Dijkshorne.

 

Collectie derden.

L 1438

L 1440

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

Het is een 1/2 pond van een pond van 492 gram, exacte massa onbekend.

Het gewicht is gestempeld met een bel/klok het wapen van de stad Franeker

en tweemaal met het jaartal 1726.

De afmetingen zijn onbekend.

 

Collectie derden.

L 1440

L 1451

Loden blokgewicht van de stad Franeker.

De massa is 239,9  gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klok het wapen van van Franeker en de jaartallen 1777 - 1776 

1785, de klok en het jaartal 1776 zijn overgeslagen zelf denk ik dat het  gewicht in

eerste instantie van buiten Franeker komt 1776 is een totaal ander lettertype.

De diameter onder is 42 mm en de diameter boven is 36 mm en de hoogte is 20 mm.

De vindplaats is Kootstertille.

Met dank aan Edwin Beetsma.

 

Collectie derden.

L 1451

L 1452

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 58,1 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

FRISI met het jaartal 1685 en een naar links gaande leeuwen.

Geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal in Friesland , van 1675 tot 1691

was Sixtus Siderius  landschapsijker / ijkmeester-generaal in Friesland.

De diameter boven is 22 mm en de diameter onder is 28 mm en de hoogte is 12 mm.

Vindplaats omgeving Achtkarspelen.

Met dank aan Wilfred de Haan.

 

Collectie derden.

L 1452

L 1453

Loden blokgewicht van de stad Harlingen.

De massa is 117,8 gram dit is een 1/4 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Harlingen met in de kroon de initialen A A deze

zijn van de ijker helaas nog onbekend verder het jaartal 1715.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 28 mm en de hoogte is16 mm.

De vindplaats is de omgeving van Achtkarspelen.

Met dank aan Wilfred de Haan.

 

Collectie derden.

L 1453

L 1454

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 55,4 gram dit is 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden een klimmende leeuw en het jaartal 1777

en onder de leeuw staat vaag het jaartal 1800.

De diameter onder is 30 mm en de diameter boven is 25 mm en de hoogte is10 mm.

De vindplaats is de omgeving van Achtkarspelen.

Met dank aan Wilfred de Haan.

 

Collectie derden.

L 1454

L 1455

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 14,8 gram dit is 1/32 pond of 1 lood van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden een klimmende leeuw en het jaartal 1808.

De diameter onder is 18 mm en de diameter boven is 16 mm en de hoogte is 6 mm.

De vindplaats is de omgeving van Achtkarspelen.

Met dank aan Wilfred de Haan.

 

Collectie derden.

L 1455

L 1456

Loden blokgewicht onbekend.

De massa is 55,5 gram dit is 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een onleesbaar Fries wapen en het jaartal 1751.

De diameter onder is 28 mm en de diameter boven is 23 mm en de hoogte is 13 mm,

De centreerpunt van het sluitgewicht bakje waarin het gegoten is, is duidelijk zichtbaar.

De vindplaats is de omgeving van Buitenpost.

Met dank aan Sjoerd Kloosterman.

 

Eigen collectie.

L 1456

L 1458

Loden blokgewicht.

De massa is 29 gram dit is een 2 lood of een 1/16 pond.

De stempel is niet meer leesbaar lijkt op een kroon in een ruitvorm.

De diameter is 18,5 mm en de hoogte 10,5 mm.

De vindplaats is de omgeving Anjum.

 

Collectie derden.

L 1458

L 1466

Loden blokgewicht uit Friesland.

De massa is 56 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Het gewicht is gestempeld met het jaartal 1800.

Het is 40 mm lang en 27 mm breed, de hoogte is 12 mm zonder het gesmolten

gedeelte zie meer info voor de andere foto,s

Het gewicht heeft vermoedelijk tegen een warme plaat of kachel gelegen daardoor

is het lood aan 1 kant gesmolten en ingezakt vandaar deze aparte vorm.

Het oorspronkelijke gewicht is in een sluitgewichtbakje gegoten.

De vindplaats is Gaasterland.

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.

L 1466

L 1467

Loden blokgewicht uit Friesland.

De massa is 120 gram dit is een 1/4 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de jaartallen (..)06 en (..)08.

De diameter is 35 mm en de hoogte is 14 mm.

Het gewicht heeft veel te lijden gehad onder de grond daardoor erg verweerd.

De vindplaats is de omgeving van Gaasterland.

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.

L 1467

L 1468

Loden blokgewicht van Schoterland ??

De massa is 57 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een jaartal en een versleten stempel wat lijkt op Schoterland ??.

De diameter is 27 mm en de hoogte is 12 mm.

Het gewicht heeft een zwaar leven gehad onder de grond.

De vindplaats is de omgeving van Gaasterland.

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.

L 1468

L 1469

Loden blokgewicht uit Friesland.

De massa is 59 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1807.

De diameter is 28 mm en de hoogte is 12 mm, en is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Het gewicht heeft een tikje van de ploeg gehad.

De vindplaats is de omgeving van Gaasterland.

Met dank aan Piet Bouma.

 

Collectie derden.

L 1469

L 1472

Loden blokgewicht van de stad Franeker en of Leeuwarderadeel.

De massa is 123 gram dit is een 1/4 pond van het trooise pond van 492 gram.

Links lijkt wel het wapen van Franeker te staan de klok/bel en rechts vaag een gekroond wapen

van Leeuwarderadeel en boven een onleesbaar jaartal.

De diameter onder is 30/32 mm en de diameter boven is 26/30 mm en de hoogte is 15 mm.

De vindplaats is de omgeving van Dronrijp.

Met dank aan Aggy.

 

Collectie derden.

 

L 1472

L 1479

Loden blokgewicht.

De massa is 233,9 gram dit is een 1/2 pond van het trooise pond van 492 gram.

Het opschrift is een 1/2 dit is de aanduiding voor een half pond.

De diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 31 mm en de hoogte is 20 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Rotsterhaule.

Met dank aan G. de Vries.

 

Collectie derden.

L 1479

L 1482

Loden blokgewicht van de steden Sneek of Workum.

De massa is 55,4 dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1751 en een gekroond wapen van Sneek of Workum.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje dit is duidelijk te zien aan de centreerpunt onder het jaartal.

De diameter onder is 27,69 mm en de diameter boven is 22,52 mm en de hoogte is 11,79 mm.

De vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1482

L 1496

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 115,4 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Leeuwarden de leeuw en het

jaartal 1725 en een onleesbaar stempel.

Het gewichtje is afgekeurd d.m.v. er een gat in de slaan.

De diameter onder is 32,15 mm en de diameter boven is 26,54 mm en de hoogte is 16,39 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1496

L 1501

Een loden blokgewicht van de plaats Wonseradeel.

De massa is 29,7 gram dat is een 1/16 pond of een 2 lood van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Wonseradeel een rennend hert en op de keerzijde de letters TL.

Diameter onder 23,19 mm en de diameter boven 19,52 mm en de hoogte is 7,88 mm.

De vindplaats is onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1501

L 1502

Een loden blokgewichtje van de stad Sneek.

De massa is 12,9 gram dit is een 1/32 pond of een 1 lood van het trooise pond van 492 gram.

Het gewichtje heeft een zwaar leven gehad maar de 3 kronen uit het gekroonde wapen van Sneek zijn nog lezen.

Het blokje was te groot gegoten dus met de bijtel er links en rechts een stukje van afgekapt vandaar de afwijkende vorm.

De Diameter is 15,36 / 11,72 / 18,22 mm en de hoogte is 6,45 mm.

De vindplaats is de omgeving van Sneek.

 

Eigen collectie

 

L 1502

L 1516

Loden blokgewicht.

De massa is 244 gram dit is een 1/2 pondje van het pond van 492 gram.

Gestempeld met meerdere stempels over elkaar, leesbaar het jaartal (17)65 en de letters ST

Er is een ijk geweest in Stavoren dus ST zou voor Stavoren kunnen staan maar 100% zekerheid hebben we niet

want er is nog geen ander gewicht van Stavoren bekend dus is het een bijzondere vondst.

Ritske Boonstra heeft me zetje in de goede richting gegeven wat de herkomst betreft.

De diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 35 mm en de hoogte is 21 mm.

De vindplaats is de omgeving van Bolsward.

Met dan aan Ritske Boonstra.

 

Collectie derden.

L 1516

L 1527

Loden blokgewicht van Leeuwarderadeel.

De massa is 55,57 gram dit is een 1/8 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempel met het gekroonde wapen van Leeuwarderadeel een gevierendeeld schild

met links boven drie klavers en in de andere drie vakken een klimmende leeuw naar links en het jaartal 1777.

De diameter onder is 26 mm en de diameter boven is 21 mm en de hoogte is 10 mm.

Het gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Twijzel.

Met dank aan Tjeerd Hiemstra.

 

Eigen collectie.

L 1527

L 1534

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 13,57 gram dit is 1 lood of een 1/32 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een klimmende leeuw dit is het wapen van de stad Leeuwarden

verder gestempeld met een cijfer 1 dit is de aanduiding van 1 lood of een 1/32 pond.

De afmetingen zijn 24 x 27 mm.

De vindplaats is de omgeving van Twijzel.

Met dank aan Tjeerd Hiemstra.

 

Eigen collectie.

L 1534

L 1536

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 8,53 gram dit is een 1/2 lood of een 1/64 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met de klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden en het jaartal (1)632.

De diameter is 23 mm en de hoogte is 1,5 mm.

De vindplaats is de omgeving van Noordbergum.

Met dank aan Tjeerd Hiemstra.

 

Eigen collectie.

L 1536

L 1537

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 238,32 gram dit is een 1/2 pond van het trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Sneek, links een halve adelaar en rechts drie kronen en het jaartal 1781

in de kroon de initialen I N van deze onbekende ijker zijn al twee gewichten eerder van gedocumenteerd uit 1768 en 1772.

De diameter onder is 44mm en de diameter boven is 40 mm en de hoogte is 17 mm.

De vindplaats is de omgeving van Kollumerzwaag.

Met dank aan Tjeerd Hiemstra.

 

Collectie derden.

 

L 1537

L 1542

Loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.

De massa is 3,55 gram dit is een 1/4 lood of een 1/128 pond van het

Trooise pond van 492 gram, gestempeld met de klimmende leeuw van Leeuwarden

en het jaartal 1642 links onder van de leeuw staat de letter I en rechts onder de letter A

dit zijn de initialen van de ijker Jelle Annes op 28 oktober 1641 is hij burger geworden

van de stad Leeuwarden komende van Dokkum hij was tinnegieter/ijker en op de

keerzijde staat een onbekend huismerk, zie ook L 1333 en L 710 en L 969.

De afmetingen zijn 13 x 14 x 2 mm.

De vindplaats is de omgeving van Ferwert.

Met dank aan Richard Prins.

 

Collectie derden.

L 1542

L 1560

Loden blokgewicht van Friesland.

De massa is 119,24 gram dit is een 1/4 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Op het gewicht staan twee gaande leeuwen op, dit is het merk van de ijkmeester-generaal ook wel de

landschaps ijker genoemd hij ijkte de maten en gewichten van de Grietenijen die geen vaste ijker hadden

het gewicht is gedateerd 1725 in dat jaar was Martinus Simonsz de landschaps ijker 1702 / 1729.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 28 mm en de gemiddelde hoogte is 15 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewichtbakje en het is een akkervondst uit de omgeving van Jistrum.

Met dank aan Tjeerd Hiemstra.

 

Eigen collectie.

L 1560

L 1571

Loden blokgewicht van de stad Dokkum.

De massa is 242 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het Wapen Dokkum een wassende maan met daaronder drie

sterren, het jaartal boven het wapen is helaas onleesbaar.

Diameter onder is 40 mm en de diameter boven is 30 mm en de dikte is 20 mm.

Gegoten in een sluitgewichtbakje.

De vindplaats is Bollingawier 2024.

Met dank aan Marten Post.

 

Collectie derden.

L 1571

L 1581

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 238 gram dit is een 1/2 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met een klimmende leeuw het wapen van de stad Leeuwarden en het jaartallen 180(..) en 1807.

De diameter onder is 41 mm en de diameter boven is 30 mm en de hoogte is 24 mm.

De vindplaats is in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Met dank aan Gosse van der Veen.

 

Collectie derden.

L 1581

L 1582

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1769 en de initialen A H deze initialen staan voor de ijker Adrianus Hak 1755/1789.

De diameter onder is 29 mm en de diameter boven is 26 mm en de hoogte is 10 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Met dank aan Gosse van der Veen.

 

Collectie derden.

L 1582

L 1583

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden.

De massa is 60 gram dit is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het jaartal 1793 - 1795 - 1797 en de klimmende leeuw van Leeuwarden.

De ijker is vermoedelijk Harmannis Habbema substituut ijker van Doornbos aangesteld 29 juni 1791.

De diameter onder is 25 mm en de diameter boven is 21 mm en de hoogte is 13 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Met dank aan Gosse van der Veen.

 

Collectie derden.

L 1583

v0.0.16 build 20240712 • Beheer door Kuijper IT