Terug naar boven

Wikipedia omschrijft plagiaat als letterdieverij

Ik voel me zeer vereerd dat mijn oude vriend Gerard.J.  W. uit Apeldoorn mijn teksten en foto’s gebruikt om zijn website op te fleuren. Ik mag ook zeggen dat ik er trots op ben dat de oud-voorzitter van de GMVV (Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging) daarmee mijn determinaties erkent en op prijs stelt. Ik kan heel goed begrijpen dat hij niet in staat is om deze determinaties zelf te doen omdat hij de kennis er niet van in huis heeft. Die kennis is maar voor weinigen weggelegd en helaas voor hem bezit hij deze kennis niet.

v0.0.15 build 20231005 • Beheer door Kuijper IT