Terug naar boven

Groningen

Massa,s die gebruikt werden in de provincie Groningen.

Bekend is dat er in Groningen Stad al in 1160 haver werd gewogen.

In die tijd werden er dus al maten en gewichten in de stad gebruikt.

Men gebruikte het Keulse pond van 468 gram tot 1702, waarna men

overging op het Trooise pond van 492 gram, volgens een besluit uit 1701.

Ook gebruikte men in de stad Groningen een spekpond van 543 gram.

In het Groningse Zeven Karspelen echter werd het Trooise pond niet ingevoerd

en gebruikte men voor het wegen een Keuls pond van 462 gram (in plaats van 468 gram).

Daarnaast gebruikte men ook nog een licht pond van slechts 433 gram.

Hetgeen zal voor veel verwarring gezorgd hebben.

Vanaf 1700 werden in Groningen de loden gewichten definitief vervangen door koperen.

Massa,s die gebruikt werden in de provincie Groningen.

L 043

Loden blokgewicht van de stad Groningen ??.

De massa is 938,1 gram dit is een 2 ponder van het Keulse pond van 468 gram.

15/16 eeuws gevonden in de binnenstad van Groningen.

Vier maal gestempeld met een twee koppige adelaar zonder hartschild en G.

Het wapen van Groningen heeft een dubbelkoppige adelaar met hartschild en de

losse letter G op zijn gewichten afgeslagen of alleen maar een hartschild

hier ontbreekt het hartschild en de letter G, is dit gewicht wel van de

stad Groningen zie ook L 877 en L 878.

 

Eigen collectie.

L 043

L 044

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 74,1 gram, als je deze massa vermenigvuldigd met 8 dan kom je

uit op een pond van 592,8 gram dit gaat dus niet op, wellicht is een broodgewicht

een optie, tegenwoordig word het brood duurder of goedkoper maar vroeger bleef

de prijs het zelfde maar werd de massa aangepast dus kreeg men meer of

minder brood voor de zelfde prijs !!.

Gestempeld met het hartschild in parelrand geschatte leeftijd eind 16 eeuw.

Gevonden in de Groningse binnenstad.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

 

Eigen collectie.

L 044

L 045

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 126 gram, 9 gram te zwaar voor een 1/4 Keuls pond van 468 gram.

Gestempeld met het hartschild in parelrand, geschatte leeftijd eind 16 eeuw.

Gevonden in de Groningse binnenstad.

 

Eigen collectie.

L 045

M 060

Tekening van een ijk van het wapen van Groningen op een loden blokgewicht.

Zie ook L 877.

 

Tekening R.J. Holtman.

M 060

M 061

Tekening van een ijk van het wapen van Groningen op een loden blokgewicht.

Zie ook L 460 en L 750.

 

Tekening R.J. Holtman.

M 061

M 062

Tekening van een ijk van het wapen van Groningen op een loden blokgewicht.

Zie ook L 461.

 

Tekening R.J. Holtman.

M 062

L 460

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 495,09 gram dit is 1 Troois pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Groningen een dubbelkoppige adelaar met het

hartschild op de borst.

Het gewicht is van na 1702, toen is het Keulse pond vervangen door het Trooise pond.

Het gewicht is in een te grote sluitgewicht bak gegoten om op de goede massa

te komen is het gewicht daarna gesnoeid met een scherpe beitel, daardoor is het

gewicht 15 hoekig geworden.

 

Collectie derden.

L 460

L 461

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 127,31 gram dit een 1/4 pond.

Gewicht is van voor 1702 ogenschijnlijk zijn er twee losse stempels gebruikt.

Wapen van Groningen de dubbelkoppige adelaar met het hartschild op de borst

De letter G ( Groningen )  het gewicht is zeven hoekig.

Bodemvondst stad Groningen ( voormalige Harmonie gebouw ).

 

Collectie derden.

L 461

L 750

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 492,8 gram.

Gestempeld met de letter G die staat voor Groningen en het wapen van Groningen

de dubbelkoppige adelaar met het hartschild op de borst, datering rond 1575 of vroeger.

De diameter is onder 50 mm en de diameter boven is 42 mm en de hoogte is 26 mm.

Gevonden op het terrein waar tijdens de Reformatie een klooster werd afgebroken

herkomst het terrein waar rond 1600 de weverij stond van het klooster van Rottum

dit terrein is later door de zee voorzien van een dun laagje klei daardoor is deze

kleigrond als grasland in gebruik gebleven wat het gewicht ten goede kwam.

Gegoten in een pijlgewicht bak.

Vindplaats het dorp Rottum.

Met dank aan W.S. Holtman.

 

Collectie derden.

L 750

L 877

Loden blokgewicht van de stad Groningen ??

De massa is 239,5 gram dat is een 1/2 pond.

Gestempeld met een dubbelkoppige maar zonder hartschild, zie ook L 043 en L 878.

De G die staat voor Groningen stad ontbreekt ook op dit gewicht.

Diameter 33,27 mm x 36,44 mm en de hoogte is 19,99 mm, het gewicht is zevenkantig.

Vindplaats binnenstad Groningen.

Met dan aan Dhr. L.J. Haak.

 

Collectie derden.

L 877

L 878

Loden blokgewicht van de stad Groningen ??.

De massa is 261,4 gram dit is te zwaar voor een 1/2 pond. (weer een vreemde massa)

Gestempeld met een dubbelkoppige adelaar ook hier ontbreekt het hartschild

en de letter G,  zie ook L 043 en L 877.

Het gewicht is achthoekig. 

Diameter 32,2 mm en de hoogte is 26,57 mm.

Met dank aan Dhr. L.J Haak.

 

Collectie derden.

L 878

L 1321

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 66,4 gram dit is een 1/3 mark van het Keulse mark van 233,81 gram.

En is gestempeld met de dubbelkoppige adelaar het wapen van de stad Groningen.

Het gewichtje heeft acht facetten en is uit 16/17 eeuw.

De diameter is 21,99 mm en de hoogte is 16,63 mm.

Vindplaats onbekend.

 

Eigen collectie.

L 1321

L 1329

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

Gestempeld met de dubbelkoppige adelaar het wapen van de stad Groningen.

Het gewichtje heeft acht facetten en is uit 16/17 eeuw.

Vindplaats onbekend.

 

Collectie derden.

L 1329

L 1405

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 478,97 gram dit is 1 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het wapen van Groningen ( onleesbaar ) een dubbelkoppige

adelaar met het hartschild op de borst en een los stempel met de letter G ( Groningen )

Het gewicht is van na 1702, toen is het Keulse pond vervangen door het Trooise pond.

De diameter onder is 49 mm en de diameter boven is 41 mm en de hoogte is 28 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Gevonden in de stenenvanggoot van een aardappelmeelfabriek

in de omgeving van Stadskanaal.

Met dank aan H Begeman.

 

Collectie derden.

L 1405

L 1427

Loden blokgewicht.

De massa is 84 gram en is moeilijk thuis te brengen, het blokgewicht is Middeleeuws.

Midden bovenop een verdieping, het is niet duidelijk of hier een merk in stond

daarom twee sieringen en over de zijkant lopen drie sierringen naast elkaar.

Gevonden bij het slopen van panden aan het Kattendiep in Groningen.

 

Collectie derden.

L 1427

L 1457

Loden blokgewicht.

De massa is 107,7 gram dit is een 1/4 pond.

Gestempeld met diverse jaartallen  2 - 3 - 5 - 08 of het 1602 of 1702 is geen idee.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 29 mm en de hoogte is 13 mm.

Vermoedelijk is dit een veenvondst gezien de mooie bruine patina.

De vindplaats is Groningen.

Met dank aan Patrick de Ruijter.

 

Collectie derden.

L 1457

L 1520

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 55,5 gram dit is een 1/4 mark van het Keulse mark van 233,8123 gram.

Gestempeld met het wapen van Groningen een dubbelkoppige adelaar met het

hartschild op de borst maar het losse stempel met de G van Groningen ontbreekt.

De diameter onder is 27,88 mm en de diameter boven is 21,17 mm en de hoogte is 11,51 mm.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is Groningen.

 

Eigen collectie..

L 1520

v0.0.15 build 20231005 • Beheer door Kuijper IT