Terug naar boven

M 054

Een tekening van een ijk van op een loden blokgewicht van Oosterhout.

Het wapen van de stad Oosterhout drie liggende wassenaartjes met de letters GZ ?

samen afgeslagen met het jaartal 1746.

Het wapen is afgeleid van het wapen van het geslacht van Polanen, een tak van het

geslacht van Wassenaar, Jan II van Polanen volgde in 1353 Willem van Duivenvoorde

(bijgenaamd Snikkerieme) op als heer van Oosterhout.

 

Bron: Tekening R.J.Holtman.

Bron: Wikipedia.

Terug

v0.0.15 build 20231005 • Beheer door Kuijper IT